Dr. Evren Dinçer

Belediye Başkanı

BAŞKANDAN

BELEDİYE ENCÜMENLERİ

Encümen Başkanı

Dr. Evren Dinçer

Encümen Başkanı

Dr. Evren Dinçer

Encümen Üyesi

Hatice TAN

Encümen Üyesi

Muhammet Ali ASLAN

Encümen Üyesi

Yakup Kadri PEREK

Encümen Üyesi

Mesut ÇELİK

Encümen Üyesi

Fatih YILDIZ

Encümen Üyesi

Fuat GÜLER