Dr. Evren Dinçer

Belediye Başkanı

BAŞKANDAN

BELEDİYE ENCÜMENLERİ

Encümen Başkanı

Dr. Evren Dinçer

Encümen Başkanı

Dr. Evren Dinçer

Encümen Üyesi

Nurettin YAR

Encümen Üyesi

Oğuzhan ÖZER

Encümen Üyesi

Yakup Kadri PEREK

Encümen Üyesi

Mesut ÇELİK

Encümen Üyesi

Fatih YILDIZ

Encümen Üyesi

Taylan AĞCA