İTİRAZLARA YÖNELİK OLUMLU SONUÇLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ (4)