İTİRAZLARA YÖNELİK OLUMLU SONUÇLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ (3)