İTİRAZLARA YÖNELİK OLUMLU SONUÇLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ (2)