İTİRAZLARA YÖNELİK OLUMLU SONUÇLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ (1)