GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI

Sayı : 319

İHALE İLANI

Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan

GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI

1 - İdarenin                  

           

     a) Adresi                                                           :                  

Zincirli mahallesi

     b) Telefonu / Faksı                                           :

03822135492 / 03822136884

     c) Elektronik posta adresi (varsa)                   :

[email protected]

2 - İhale Konusu Hizmetin

           

  a) Niteliği, türü, miktarı                                      :                                      

Mülkiyeti    Belediyemize   ait    aşağıda yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet  ihale  Kanununun  45. maddesine  göre  açık  arttırma  usulu  ile  satışı yapılacaktır.

3 - İhalenin :

           

     a) Yapılacağı yer                                               :

Belediye Meclis Salonu

     b) Tarihi ve saati                                              :

09-05-2024 Perşembe Saat 14:00

4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :

SIRA

MAHALLE

ADA

PARSEL

M2

NİTELİĞİ

HİSSE

KAT

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

1

ARATOL BAHÇELİ

330

2

567,49

ARSA

TAM

3

 

2.270.000,00

68.100,00

2

ARATOL BAHÇELİ

355

2

610,12

ARSA

TAM

4

 

3.356.000,00

100.680,00

3

ARATOL BAHÇELİ

355

3

610,22

ARSA

TAM

4

 

3.356.000,00

100.680,00

4

ARATOL BAHÇELİ

355

4

610,15

ARSA

TAM

4

 

3.356.000,00

100.680,00

5

ARATOL BAHÇELİ

356

3

594,91

ARSA

TAM

4

 

3.272.000,00

98.160,00

6

ARATOL BAHÇELİ

356

4

595,13

ARSA

TAM

4

 

3.273.000,00

98.190,00

7

ARATOL BAHÇELİ

356

5

594,97

ARSA

TAM

4

 

3.272.000,00

98.160,00

8

ARATOL BAHÇELİ

356

6

594,92

ARSA

TAM

4

 

3.272.000,00

98.160,00

9

ARATOL BAHÇELİ

356

7

600,04

ARSA

TAM

4

 

3.300.000,00

99.000,00

10

BAHÇESARAY

7744

2

182,80

DUBLEKS DÜKKAN

TAM

Zemin

3

7.500.000,00

225.000,00

11

BAHÇESARAY

7744

2

181,55

DUBLEKS DÜKKAN

TAM

Zemin

4

7.500.000,00

225.000,00

12

BAHÇESARAY

7744

2

178,60

DUBLEKS DÜKKAN

TAM

Zemin

5

7.500.000,00

225.000,00

13

BAHÇESARAY

7744

2

178,60

DUBLEKS DÜKKAN

TAM

Zemin

8

6.500.000,00

195.000,00

14

BAHÇESARAY

7744

2

181,55

DUBLEKS DÜKKAN

TAM

Zemin

9

6.500.000,00

195.000,00

15

BAHÇESARAY

7744

2

182,80

DUBLEKS DÜKKAN

TAM

Zemin

10

6.500.000,00

195.000,00

16

E.KAPI

5608

2

1414,00

ARSA

TAM

3

 

5.656.000,00

169.680,00

17

HASAS

6905

1

2153,09

ARSA

TAM

3

 

9.600.000,00

288.000,00

18

HASAS

6909

5

1350,00

ARSA

TAM

3

 

4.725.000,00

141.750,00

19

HASAS

6909

6

1350,00

ARSA

TAM

3

 

5.400.000,00

162.000,00

20

HASAS

6909

7

1420,77

ARSA

TAM

3

 

5.683.000,00

170.490,00

21

HASAS

6920

16

1830,50

ARSA

TAM

3

 

7.322.000,00

219.660,00

22

HASAS

6920

20

2186,20

ARSA

TAM

3

 

8.745.000,00

262.350,00

23

HASAS

6924

2

2322,00

ARSA

TAM

2

 

6.966.000,00

208.980,00

24

HASAS

6924

3

2000,00

ARSA

TAM

2

 

6.000.000,00

180.000,00

25

HASAS

6924

4

2000,00

ARSA

TAM

2

 

6.000.000,00

180.000,00

26

HASAS

6924

5

2000,00

ARSA

TAM

2

 

6.000.000,00

180.000,00

27

HASAS

6924

6

2000,00

ARSA

TAM

2

 

6.000.000,00

180.000,00

28

HASAS

7248

6

2430,00

ARSA

TAM

2

 

6.403.000,00

192.090,00

29

HASAS

7277

1

2566,92

ARSA

TAM

2

 

6.404.000,00

192.120,00

30

HASAS

7278

1

2000,00

ARSA

TAM

2

 

6.000.000,00

180.000,00

31

HASAS

7278

2

2000,00

ARSA

TAM

2

 

6.000.000,00

180.000,00

32

HASAS

7288

1

2000,00

ARSA

TAM

2

 

6.000.000,00

180.000,00

33

PAŞACIK

4070

2

659,00

ARSA

TAM

3

 

3.295.000,00

98.850,00

34

PAŞACIK

4070

4

481,00

ARSA

TAM

3

 

2.405.000,00

72.150,00

35

SAĞLIK

877

15

608,00

ARSA

TAM

2

 

1.824.000,00

54.720,00

36

SAĞLIK

1247

8

500,00

ARSA

TAM

3

 

1.500.000,00

45.000,00

37

SAĞLIK

1249

6

446,73

ARSA

TAM

3

 

1.340.000,00

40.200,00

38

SAĞLIK

1257

6

416,00

ARSA

TAM

3

 

1.248.000,00

37.440,00

39

ZAFER

900

13

568,00

ARSA

TAM

3

 

2.840.000,00

85.200,00

40

LALELİ

8136

2

995,00

ARSA

TAM

2

 

2.985.000,00

89.550,00

41

LALELİ

8136

3

995,00

ARSA

TAM

2

 

2.985.000,00

89.550,00

42

LALELİ

8136

4

995,00

ARSA

TAM

2

 

2.985.000,00

89.550,00

43

LALELİ

8143

7

1000,00

ARSA

TAM

2

 

3.000.000,00

90.000,00

44

LALELİ

8143

8

1000,00

ARSA

TAM

2

 

3.000.000,00

90.000,00

45

LALELİ

8148

9

1208,00

ARSA

TAM

2

 

3.624.000,00

108.720,00

 

 

 

 

 

 

 

       
                     

5-  İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER

         a- Kişilerden; İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan sureti

         b- Tüzel Kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” İmza sirküleri (noterden tasdikli), ve imza sirküleri.

         c- İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden vekâletname.

         d- Tebligat için Türkiye'de adres göstermek

         e- Ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi.

         f- İhale, gün içerisinde sonuçlanmaz ise, ihalemiz kaldığı yerden bir sonraki gün aynı yer  ve saatte devam edecektir.

6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir. 

7- İhale konusu taşınmaz satışlarından KDV ALINMAYACAKTIR.

8- İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.

9 - İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.

10- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.

    İlan olunur.