İÇERİK

D Plaka Yer Tahsisi için Gerekli Evraklar

D Plaka Yer Tahsisi için Gerekli Evraklar

 

Açıklama

İSTENEN BELGELER EVRAK DİZİ SIRASI

Gerekliler

1-) Şirket Ana Sözleşmesi

2-) Sicil Gazetesi

3-) İmza Sirküleri

4-) Muhtarlık veya Belediyeden Alınan Yazı

5-) Vergi Levhası

6-) Zorunlu Sigorta

7-) Koltuk Sigortası

8-) Karayoları Taşımacılık Sigortası

9-) Araç Ruhsat Fotokopisi

10-) Oda Sicil Kaydı ( Aslı Olacak ) 

11-) İkametgah ( Şirketlerde İmza Sirküsünde İsmi Geçenlerin )

12-) Savcılık Temiz Kağıdını ( İmza Sirküsünde İsmi Geçenlerin )

13-) Kimlik Fotokopisi ( İmza Sirküsünde İsmi Geçenlerin )

14-) SRC Fotokopisi ( Şöförler için )

15-) Ehliyet Fotokopisi ( Şöförler için )

16-) Şöför Bilgileri ( Şöförlerin Tamamı için )

       A-) Kimlik Fotokopisi

       B-) Ehliyet Fotokopisi

       C-) SRC Fotokopisi

       D-) Savcılık Temiz Kağıdı

       E-) İkametgah

17-) Dilekçe

18-) Plastik Dosya

19-) Harç Bedeli

İlgili Hizmet

Başlıkları

  Ulaşım Hizmetleri

İlgili

Dökümanlar

1-) Dilekçe