İÇERİK

M ve T Plaka Tahsisi için Gerekli Evraklar

M ve T Plaka Tahsisi için Gerekli Evraklar

 

Açıklama

AKSARAY BELEDİYESİ ÖZEL HALK OTOBÜS HATTINDA ÇALIŞAN ARAÇLAR İSTENİLEN BELGELER

Gerekliler

1-) Vergi Levhası

2-) Zorunlu Sigorta

3-) Araç Ruhsat Fotokopisi

4-) Taahhütname ( Noterden )

5-) Hat Satış Sözleşmesi ( Noterden )

6-) Oda Sicil Kaydı ( Minibüsçüler Odasından Aslı Olacak )

7-) İkametgah

8-) Savcılık Temiz Kağıdı

9-) Kimlik Fotokopisi

10-) Resim 6 Adet

11-) Plastik Dosya

12-) Belediye Eski Ruhsatı

13-) Şoför Bilgileri ( Şoförlerin Tamamı için )

       A-) Araç Sahibinin Dilekçesi

       B-) Kimlik Fotokopisi

       C-) Ehliyet Fotokopisi

       D-) SRC Fotokopisi

       E-) Savcılık Temiz Kağıdı

       F-) İkametgah

       G-) Psikoteknik

       Ğ-) Resim 2 Adet    

İlgili Hizmet

Başlıkları

  Ulaşım Hizmetleri

İlgili

Dokümanlar