İÇERİK

S Plaka Tahsisi için Gerekli Evraklar

S Plaka Tahsisi için Gerekli Evraklar

Açıklama

 S PLAKA DOSYALARI İÇİN İSTENEN BELGELER

Gerekliler

1-) Şirket Ana Sözleşmesi  ( Sadece Şirketler için )

2-) İmza Sirküsü  ( Sadece Şirketler için )

3-) Sicil Gazetesi  ( Sadece Şirketler için )

4-) Vergi Levhası

5-) Zorunlu Sigorta

6-) Koltuk Sigortası

7-) Araç Bakım Onarım Belgesi

8-) Araç Ruhsat Fotokopisi

9-) Oda Sicil Kaydı ( Aslı Olacak )

10-) İkametgah ( Şirketlerde İmza Sirküsünde İsmi Geçenlerin Herkesin )

11-) Savcılık Temiz Kağıdı ( İmza Sirküsünde İsmi Geçenlerin )

12-) Kimlik Fotokopisi ( İmza Sirküsünde İsmi Geçenlerin )

13-) 6 Adet Resim

14-) Şoför Bilgileri ( Şoförlerin Tamamı için )

       A-) Kimlik Fotokopisi

       B-) Ehliyet Fotokopisi

       C-) SRC Fotokopisi

       D-) Savcılık Temiz Kağıdı

       E-) İkametgah

       F-) Psikoteknik Belgesi

       G-) 2 Adet Resim

15-) Dilekçe

16-) Harç Bedeli 

17-) Plastik Dosya                                                          

İlgili Hizmet

Başlıkları

  Ulaşım Hizmetleri

İlgili

Dokümanlar

1-) Araç Bakım Onarım Belgesi

2-) Dilekçe