Duyuru

İLANEN TEBLİGAT

İLANEN TEBLİGAT

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

 

Aksaray İli Merkez İlçesi HacıHasanlı Mahallesi 535 Ada 21 Parselde bulunan listede adı geçen yapı bağımsız birim maliklerine ve varsa kiracılarına.

Aksaray İli Merkez İlçesi Büyük HacıHasanlı Mahallesi 535 Ada 21 Parselde bulunan yapı Aksaray Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun gereğince Riskli Yapı olarak tespit edilmiştir.

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'un Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (3) bendine göre binanızı yıkmanız veya güçlendirme yapılması için  60 (altmış) gün ve yine 6306 Sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliğin 8.maddesinin 2.bendinin c fıkrası gereği yapı maliklerince yazımızın tebliğine müteakip otuz gün (30 gün)  içinde Riskli  yapının güçlendirme yapılması veya insandan ve eşyadan tahliye edilerek yıktırılması işleminin belirtilen süre içerisinde yaptırılma için süre verilmiş olup ilgili yapı maliklerinin sistemde kayıtlı adres bilgilerine tebligat gönderilmiş olmasına rağmen tebligatların ulaşmaması sebebiyle ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

İlanen ve tebliğen duyurulur.

 

ADEM GÖK : TC 22…….84

YILMAZ KESKİN : TC 44…….18

EMİNE YALÇINKAYA : TC 13…….46

FİKRET ÇALIŞTIRAN : TC 11…….42

HASAN KESKİN : TC 44…….36

ELİFE TOSUN : TC 53…….94

SADİ BIYIK : TC 25…….68

HALİME ÇETİN : TC 49…….14

AYŞEGÜL DEMİRAY : 69…….28

NERMİN KALKAN : TC 44…….06

MEHMET NİŞANCI : TC 23…….28

YELİZ BOZ : TC 39…….28

KÜRŞAT ESER : TC 73…….54

İBRAHİM TOPRAK : TC 32…….68

MAHİR ALTINSOY : TC 15…….34

SEBİHA ZENGİN : TC 24…….04

MÜZEYYEN BERNA KAVURMACI : TC 15…….88