Duyuru

İLANEN TEBLİGAT

İLANEN TEBLİGAT

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

 

Aksaray İli Merkez İlçesi BüyükBölcek Mahallesi 1118 Ada 3 Parselde bulunan listede adı geçen yapı bağımsız birim maliklerine ve varsa kiracılarına.

Aksaray İli Merkez İlçesi Büyük Bölcek Mahallesi 1118 Ada 3 Parselde bulunan yapı Aksaray Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun gereğince Riskli Yapı olarak tespit edilmiştir.

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'un Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (3) bendine göre binanızı yıkmanız veya güçlendirme yapılması için  60 (altmış) gün ve yine 6306 Sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliğin 8.maddesinin 2.bendinin c fıkrası gereği yapı maliklerince yazımızın tebliğine müteakip otuz gün (30 gün)  içinde Riskli  yapının güçlendirme yapılması veya insandan ve eşyadan tahliye edilerek yıktırılması işleminin belirtilen süre içerisinde yaptırılma için süre verilmiş olup ilgili yapı maliklerinin sistemde kayıtlı adres bilgilerine tebligat gönderilmiş olmasına rağmen tebligatların ulaşmaması sebebiyle ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

 

İlanen ve tebliğen duyurulur.

 

İSHAK ALTINOK : TC 48…….52

AHMET ASLAN : TC 32…….24

HÜSEYİN KARAAĞAÇ : TC 73…….26

NURHAYAT AKYÜZ : TC  22…….80

SEDA AKYÜZ : TC 22…….34

ABDULLAH AKYÜZ : TC 22…….28

FADİMANA YALÇINKAYA : TC 18…….94

EMİNE OĞUZ (EVLEN) : TC 53…….44

ŞÜKRÜ KARABACAK : TC 46…….32

SULTAN BAYDAR (YERLİKAYA) : TC 45…….60

HACI GÖÇER : TC 33…….50

KEMAL KAHVECİ : TC 61…….78

MUZAFFER ÇAT : TC 43…….30

ŞERİFE KÜÇÜKKIRLI : TC 59…….30