Duyuru

İLANEN TEBLİGAT

İLANEN TEBLİGAT

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Aksaray İli Merkez İlçesi  Bahçeli  Mahallesi 7490 Ada 1 Parselde bulunan listede adı geçen yapı bağımsız birim maliklerine ve varsa kiracılarına.

Aksaray İli Merkez İlçesi Bahçeli   Mahallesi 7490 Ada 1 Parselde bulunan yapı Aksaray Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun gereğince Riskli Yapı olarak tespit edilmiştir.

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'un Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (3) bendine göre binanızı yıkmanız için 60 (altmış) gün süre verilmiş olup ilgili yapı maliklerinin sistemde kayıtlı adres bilgilerine tebligat gönderilmiş olmasına rağmen tebligatların ulaşmaması sebebiyle ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

           İlanen ve tebliğen duyurulur.

 

İSİM  SOYADI

TC.

FARUK SOYSAL

65…….60

SİNAN SOYSAL

65…….20

ÖZGÜR EROL SOYSAL

65…….88

MELEHAT SÜTCÜOĞLU

12…….26

ÜMİT ŞİMŞEK

38…….32

SEVGİ SOYSAL

65…….60

MEHMET EMİN SOYSAL

65…….88

ZAHİDE KOTİL

68…….50

SEVİL ÜNLÜ

65…….68

ZAHİDE HARUNDAĞ

72…….70

TANER SOYSAL

65…….04

BÜLENT SOYSAL

65…….22

Nuray SOYSAL

65…….34