Duyuru

DUYURU (Uygulama İmar Planı Değişikliği)

DUYURU


Aksaray ili, Merkez ilçesi, Hamidiye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Bakanlık Makamı'nın 03/06/2021 tarihli ve 1040932 sayılı Olur'u ile 6306 sayılı Kanunun 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca "Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlenen yaklaşık 2.25 hektar büyüklüğünde alanda hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 6306 sayılı Kanunu'nun 6. maddesinin 6. bendi ile aynı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 18’inci maddesinin 2/a bendi ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 (ı) ve 102 (e) maddeleri hükümleri kapsamında değerlendirilmiş ve Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylanmıştır.

 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Hamidiye Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 2.25 hektar Rezerv Yapı Alanına ait Onaylı NİP-681003387 ve UİP- 681003389 numaralı 1/5.000 ölçekli Nazım Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Aksaray Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sitesi olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 14.02.2023 - 14.03.2023 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

 

Kamuoyuna duyrulur.14.02.2023