Duyuru

İLANEN TEBLİGAT

İLANEN TEBLİGAT

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜNDEN

        Aksaray İli Merkez İlçesi Tacin Mahallesi Eski Sanayi Sitesi içerisinde  yer alan Metruk Yapınız için 1170 sayı 14.12.2022 tarihli Belediye Encümeni Kararı yıkım kararı alınmıştır.

        Söz konusu metruk yapınızın 30 gün içerisinde gerekli önlemlerin alınarak  tarafınızca tahliye edilerek yıkılması, aksi halde 3194 Sayılı İmar Kanunu 39. Maddesi, “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır.” Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icab ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir. Hükümleri ve 40. Maddesinde yer alan “Arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selametini ihlal eden, şehircilik, estetik veya trafik bakımından mahzurlu görülen enkaz veya birikintilerin, gürültü ve duman tevlid eden tesislerin hususi mecra, lağım, çukur, kuyu; mağara ve benzerlerinin mahzurlarının giderilmesi ve bunların zuhuruna meydan verilmemesi ilgililere tebliğ edilir. Tebliğde belirtilen müddet içinde tebliğe riayet edilmediği takdirde belediye veya valilikçe mahzur giderilir; masrafı % 20 fazlasiyle arsa sahibinden alınır veya mahzur tevlit edenlerin faaliyeti durdurulur.” Hükümleri ve ayrıca 41. Maddesinde yer alan “Belediyeler veya valiliklerce belirli yollar üzerinde mahzurlu bina bulunan veya binasız arsaların yola bakan yüzlerinin tayin edilen tarzda kapatılmasına karar vermeye selahiyetlidir. Bu takdirde gayrimenkulün sahipleri, belediye veya valilikçe verilen müddet içinde bu yerleri kapatmaya mecburdurlar. Bu mükellefiyete uyulmaması halinde belediye veya valilikçe gereği yapılarak masrafı arsa sahibinden tahsil edilir.'' Hükümleri gereğince Belediyemiz tarafından yıkımı gerçekleştirilecektir.

İlanen ve tebliğen duyurulur.

 

İSİM SOYİSİM

TC/VKN

1

İSMAİL YAVAŞ

20…....76

2

CEVAT COŞKUN

17…....62

3

YONİS AKTAŞ

64…....14

4

ZEKERYA YILDIZ

53…....92

5

RAMAZAN ÖNGÜN

30…....50

6

TURGAY ÇEVİK

41…....28

7

KENAN AYAS

23…....84

8

ALİ AKAY

30…....52

9

MUSTAFA ÇETİNKAYA

66…....00

10

DURMUŞ ÇETİNKAYA

66…....00

11

ELVAN ÖZTÜRK

39…....18

12

RAMAZAN ÖZBEK

14…....60

13

NİYAZİ CANAN

60…....32

14

ADNAN ÇİMEN

20…....02

15

MUSTAFA RASİM DÜLGAR

38…....40

16

CEYDA ELMA

32…....66

17

AYTEN DÜLGAR

38…....04

18

NURTEN SUNAMAK

35…....80

19

ŞÜHEYDA SEVİN

35…....46

20

ŞÜLE GÜNDÜZ

35…....00

21

RAMAZAN SUNAMAK

35…....00

22

OĞUZ CAN

54…....94

23

MURAT AYDOĞDU

51…....24

24

ALİ ALBAYRAK

61…....88

25

SERDAL TEMİZBAŞ

60…....54

26

ÖMER FARUK DÜZGÜN

17…....34

27

HÜSEYİN GEÇGEL

44…....08

28

ZELİHA BACAK

71…....24

29

ZAFER ŞİŞMAN

66…....80

30

İSMAİL ÖZTÜRK

51…....26

31

MUSTAFA KARATAŞ

65…....54

32

 ÇETİN ESKİL

21…....88

33

KADRİYE KALAN

19…....32

34

EMRE KALAN

19…....66

35

ONUR MELİH KALAN

19…....06

36

ŞAMMAS KELEŞ

57…....24

37

FEVZİYE SARAÇOĞLU

29…....92

38

CENNET DEMET OLGUN

52…....36

39

DERYA TAŞ

29…....20

40

KEMAL SARAÇOĞLU

29…....12

41

MESUT AKÇAY

71…....58

42

DURMUŞ ALDIRMAZ

23…....88

43

ABDURRAHMAN DİK

40…....66

44

NAZIM DİK

41…....86

45

VEDAT DİK

40…....38

46

ALİ TÜZÜN

70…....92

47

TUĞBA EROĞLU

25…....30

48

FEYZULLAH KILIÇ

25…....76

49

ÖZKAN KILIÇ

25…....24

50

AYDIN ZAFER COŞKUN

17…....20

51

KAMİL TOPAL

37…....32

52

FARUK ARIBAŞ

14…....26

53

ADEM KAYABAŞI

12…....02

54

SELMA AKÇAY

71…....48

55

SEYHAN AKÇAY KAR

71…....02

56

NEHİR AKÇAY

70…....42

57

OĞUZ AKÇAY

70…....96

58

BEYHAN ÇELEBİ

28…....72

59

MEHMET GÜNİNDİ

16…....18

60

HAKAN GÜNİNDİ

16…....42

61

SERKAN GÜNİNDİ

16…....98

62

MUSTAFA PATIR

55…....98

63

CENGİZ GÜZYURDU

35…....56

64

YILMAZ KILIÇ

27…....88

65

MUSTAFA GÜZYURDU

35…....28

66

YAŞAR GÜMÜŞOK

16…....70

67

BİLAL GÜMÜŞOK

16…....88

68

ALİ COŞKUNER

41…....18

69

MEHMET COŞKUNER

41…....78

70

AYHAN DOĞAN

44…....08

71

MAHMUT ANDİÇ

39…....48

72

MUSTAFA SAMAN

70…....76

73

KEVSER KOYUNCU

63…....76

74

CUMA ALAN

50…....34

75

İBRAHİM ALAN

50…....02

76

NURETTİN ERTUĞRUL

43…....10

77

ALİ KILIÇ

70…....92

78

ALİ ÖZDEMİR

67…....20

79

MUHARREM ÖVET

46…....98

80

ŞABAN ÖVET

46…....16

81

RAMAZAN KESER

28…....18

82

İRAZ ÖZKUL

73…....14

83

AYŞE MEHTAP YALÇIN

47…....12

84

BAKİYE ÖZKUL

52…....68

85

İSMAİL ÖZKUL

73…....78

86

RECEP AKINCI

60…....80

87

ADEM TOPAL

37…....98

88

RAMAZAN DAĞ

63…....12

89

UĞUR ULU

16…....74

90

HAMZA ULU

16…....46

91

HATİCE ASLANHAN

33…....72

92

CEREN ÖZTÜRK

33…....94

93

AHMET ORUÇLAR

47…....78

94

İSMAİL ÖVET

51…....86

95

ENVER ÇOBAN

36…....18

96

ÇAPAN DEMİRCİ

69…....88

97

YAKUP DEMİRCİ

69…....42

98

RAMAZAN DEMİRCİ

69…....28

99

DERVİŞ EROĞLU

45…....40

100

BİRGÜL KATMAN

57…....86

101

NAİL KAVUK

40…....10

102

DURAN SEVİNDİ

35…....20

103

ALİ SEVİNDİ

35…....94

104

RIDVAN BİLLUR

40…....30

105

S.S ÖRNEK KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ

34******96