Duyuru

İLANEN TEBLİGAT

İLANEN TEBLİGAT

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜNDEN

        Aksaray İli Merkez İlçesi Tacin Mahallesi Eski Sanayi Sitesi içerisinde  yer alan Metruk Yapınız için 1170 sayı 14.12.2022 tarihli Belediye Encümeni Kararı yıkım kararı alınmıştır.

        Söz konusu metruk yapınızın 30 gün içerisinde gerekli önlemlerin alınarak  tarafınızca tahliye edilerek yıkılması, aksi halde 3194 Sayılı İmar Kanunu 39. Maddesi, “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır.” Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icab ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir. Hükümleri ve 40. Maddesinde yer alan “Arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selametini ihlal eden, şehircilik, estetik veya trafik bakımından mahzurlu görülen enkaz veya birikintilerin, gürültü ve duman tevlid eden tesislerin hususi mecra, lağım, çukur, kuyu; mağara ve benzerlerinin mahzurlarının giderilmesi ve bunların zuhuruna meydan verilmemesi ilgililere tebliğ edilir. Tebliğde belirtilen müddet içinde tebliğe riayet edilmediği takdirde belediye veya valilikçe mahzur giderilir; masrafı % 20 fazlasiyle arsa sahibinden alınır veya mahzur tevlit edenlerin faaliyeti durdurulur.” Hükümleri ve ayrıca 41. Maddesinde yer alan “Belediyeler veya valiliklerce belirli yollar üzerinde mahzurlu bina bulunan veya binasız arsaların yola bakan yüzlerinin tayin edilen tarzda kapatılmasına karar vermeye selahiyetlidir. Bu takdirde gayrimenkulün sahipleri, belediye veya valilikçe verilen müddet içinde bu yerleri kapatmaya mecburdurlar. Bu mükellefiyete uyulmaması halinde belediye veya valilikçe gereği yapılarak masrafı arsa sahibinden tahsil edilir.'' Hükümleri gereğince Belediyemiz tarafından yıkımı gerçekleştirilecektir.

İlanen ve tebliğen duyurulur.

   

SIRA NO

ADI SOYADI

T.C/VKN

1

ŞAMMAS BELGE

43…….04

2

HÜLYA TÜKENMEZ

54…….44

3

SEVİL ÇETİNKAYA

61…….58

4

YÜKSEL ÇEVİK

60…….42

5

MEHMET ATEŞ

46…….46

6

UĞUR ATEŞ

46…….18

7

OSMAN GÖKOĞLAN

36…….34

8

NURETTİN AKÇAY

71…….10

9

AŞIR GÜZEL

46…….10

10

SADIK ÖZÇİFÇİ

68…….46

11

AHMET ÖZTÜRK

33…….20

12

HAYDAR ERGİN

49642817584

13

KONAKOĞULLARI TEL ÖRGÜ DEMİR ÇELİK İMALAT İNŞAAT LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

57******91

14

ALİ ÖZBEK

14…….16

15

NADİRE KINDAN

46…….26

16

YUNUS MUTLU

59…….38

17

HIZIR ACAR

59…….52

18

HASAN HÜSEYİN BEKMEZCİ

13…….34

19

CAHİT CANATAN

71…….12

20

KENAN BOZKURT

14…….30

21

ZEKİ İNCE

69…….36

22

MUSTAFA YÜKSEL

29…….60

23

TANER TÜRK

66…….20

24

OSMAN KILIÇ

50…….12

25

MUSTAFA KILIÇ

50…….02

26

BÜNYAMİN DOĞMUŞ

37…….64

27

MELEHAT MUTLU

46…….28

28

FARUK MUTLU

46…….92

29

KÜBRA MUTLU DİNÇ

46…….56

30

ÜMİT DAĞ

62…….78

31

ADNAN TEKCAN

29…….54

32

FATİH TEKCAN

29…….96

33

NEVZAT TEKCAN

29…….50

34

LEMAN DAĞ

62…….96

35

MURAT DAĞ

62…….50

36

MUSTAFA FATİH DAĞ

62…….24

37

TUĞBA DURU

62…….16

38

ŞAMMAS BOZLAK

12…….42

39

YILMAZ ARSLAN

61…….70

40

HÜSEYİN GÜREL

12…….76

41

İSHAK GÜREL

12…….58

42

İBRAHİM ALAN

50…….02

43

MÜRSEL ÖĞE

67…….82

44

İREM KABAY

11…….98

45

ZEYNEP KABAY

56…….02

46

FATMA SALMAN

16…….30

47

ALİ KABAY

63…….94

48

MUTLU ÜNVER

62…….80

49

ALİ ASAL

49…….12

50

YÜKSEL KAYNAR

49…….88

51

ZEYNEP KAYNAR

49…….02

52

AHMET KAYNAR

49…….66

53

ABDULLAH KAYNAR

49…….48

54

ALİ RUHİ KAYNAR

71…….52

55

MAHİR DAĞDAŞ

70…….36

56

OSMAN KAYA

67…….98

57

RAMAZAN ÇETİN

18…….84

58

BEKİR YILDIZ

47…….70

59

HASAN BATUR

25…….44

60

ABDULLAH GEÇGEL

61…….92

61

BAYRAM TURHAN

46…….58

62

HALİM KÖKSAL

21…….50

63

MENDERES MUTLU

48…….36

64

ARZİYE KILIÇ

10…….50

65

MUSTAFA YORULMAZ

45…….50

66

SEFA UYAR

66…….24

67

NEVZAT AKAY

28…….88

68

ÖZCAN KINDAN

46…….92

69

KEMAL SONGUR

14…….46

70

SALİM ÖZBULDUK

32…….96

71

YAŞAR ÖNEMLİ

31…….16

72

BÜNYAMİN ALTUNTAŞ

14…….96

73

İSMET AR

40…….84

74

HALİM KÖKSAL

21…….50

75

NUH COŞKUN OLGUN

46…….16

76

RAMAZAN ULU

16…….00

77

ADEM ULU

16…….82

78

HASBİ BELİKLİ

29…….72

79

İLHAN YILDIZ

53…….60

80

AHMET BAYSAL

28…….04

81

HASAN HÜSEYİN BEKMEZCİ

13…….34

82

BAHTİYAR KELEŞ

65…….52

83

İBRAHİM KENAN BİLLUR

40…….74

84

KADİR İPEK

47…….78

85

RAMAZAN KEPİL

63…….68

86

ERTAŞ DARILMAZ

65…….72

87

YAVUZ DARILMAZ

65…….80

88

ZEYNEL DEMİR

51…….00

89

AHMET KARGINOĞLU

31…….00

90

AŞIR ÖZBAYIR

10…….60

91

İLHAMİ ÖZTAŞ

48…….82

92

MAHMUT GÜZYURDU

35…….76

93

OSMAN ALTUNTAŞ

29…….82