Duyuru

Şehrimin Kahramanı Şehidimin Müzesi Hikâyeleştirme Yarışması

Son Katılım 10 Şubat 2023 

 AKSARAY BELEDİYESİ

“Şehrimin Kahramanı Şehidimin Müzesi

Yarışması”

Teknik Şartnamesi

1. Yarışmanın Adı: “ Şehrimin Kahramanı Şehidimin Müzesi Hikâyeleştirme Yarışması ”

2. Yarışmanın Amacı ve Konusu:

 

Aksaray, on bin yıldır yaşayan bir kültür şehridir. Şehitlikleri; sadece savaşı değil, onu belirleyen coğrafyayı da kavratacak şekilde gerçekleşecek bir “hatırlama ve anma” yürüyüşünün merkezine yerleştirmektir.

Bu müzede Aksaraylı şehitlerimizin yaşamından yola çıkarak tek ve anlam bütünlüğü olan bir müze hikâyesi oluşturulması istenmektedir. Müze oluşumunda bu hikâyeden yararlanılacaktır.

Yarışmamızda bir şehitin hikâyesi değil, Aksaray Şehitlik Müzesi konseptinin oluşturulmasında kullanılabilecek bir müze hikâyesi istenmektedir.

3. Yarışma Organizasyonu:

Yarışma, Aksaray Belediyesi Tarafından yapılacaktır.


4. Yarışma Kategori/Bölümleri:

" Şehrimin Kahramanı Şehidimin Müzesi Hikâyeleştirme Yarışması "; Şehitliğin anlamı, Aksaray halkının şehitliğe bakış açısı, Vatan ve Şehitlik bilinci bir arada değerlendirilecektir.”


5. Yarışma Koşulları:

a. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

b. Yarışmaya gönderilen hikâye ve kavram çalışmaları Aksaraylı şehitler üzerine yapılacaktır.

c. Yarışmaya gönderilen eser; anlatım ve kavram olarak Aksaraylı şehitleri içerecektir. Eserlerin yarışmaya sunumunda her hangi bir format bulunmamaktadır. (Resim, Fotoğraf, 3D tasarım, Mimari çizim v.b.kullanılabilir)

d. Her katılımcı en fazla 2 adet eserle yarışmaya katılabilir.

 

ç. Yarışma; Seçici Kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel 18 yaş üstü tüm katılımcılara açıktır.

e. Katılımcı, yarışma için yüklediği eserlerin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını, Aksaraylı şehitler için oluşturulduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait eserlerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması, Aksaraylı şehitler dışında oluşturulan eserlerin gönderilmesi kural ihlali sayılır. 

f. Yarışmaya gönderdiği eserlerin üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahele ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

g. Düzenleyici kurum, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleyici kurum, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleyici kurum, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir.

 

6. Telif (Kullanım) Hakkı:

a) Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 21'inci maddesinde tanımlanan işleme, 22'nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23'üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24'üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25'inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Aksaray Belediyesi'ne ait olacaktır.

b) Aksaray Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde kullanabilecek ve kullandırabilecektir.

c) Ödül alan eser sahipleri, işbu şartnamede belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Aksaray Belediyesi'nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Ayrıca Aksaray Belediyesi; ödül ve sergileme alan eserler dışında kullanmak istediği eserleri de aynı şartlarda satın alabilir. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuzdan hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

d) Aksaray Belediyesi, eserlerin başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.

e) Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir.

f) Gönderilen eserlerin tamamı yarışmacı tarafından hazırlanmış olmalıdır. Başkasına ait eserlerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

g) Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/lBAN numaralarına Aksaray Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/lBAN numarasını ve Aksaray Belediyesi istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi'nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

 

7. Eserlerin İsimlendirilmesi ve Yarışmaya Katılım Yöntemi:

a. Gönderilecek eserlerin dosya isimleri, ÖRN: ramazanguzel_1 , ramazanguzel_2 şeklinde olacaktır.

b. Yarışma çevrimiçi eser sistemine göre yapılacaktır ve alternatif gönderi (kargo, elden teslim vb.) kabul edilecektir.

 

 

c. Yarışma eserlerinin online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, [email protected] adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan Aksaray Belediyesi Resmi Web Sitesi www.aksaray.bel.tr adresinden gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

 

8. Yarışma Takvimi:

Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 27.12.2022

Son Başvuru Tarihi : 10.02.2023 Saat: 17:00

Jüri Toplantı Tarihi : 14.02.2023 Saat: 14:00

Sonuç Bildirim Tarihi : 21.02.20239. Ödüller-Sergilemeler:

Birincilik : 8.000 ₺

İkincilik : 5.000 ₺

Üçüncülük : 2.000 ₺10. Yarışma Sekretaryası-İletişim:

Adı ve Soyadı : Ramazan Güzel

İrtibat Tel : 0 (382) 203 00 12 - 0 (382) 203 01 12

Kurum E-posta : [email protected]

Web Sitesi : www.aksaray.bel.tr