Duyuru

İLANEN TEBLİGAT

İLANEN TEBLİGAT

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Aksaray İli Merkez İlçesi Ereğlikapı Mahallesi 960 Ada 160 Parselde bulunan listede adı geçen yapı bağımsız birim maliklerine ve kiracılarına.

Aksaray İli Merkez İlçesi Ereğlikapı Mahallesi 960 Ada 160 Parselde bulunan yapı Aksaray Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun gereğince Riskli Yapı olarak tespit edilmiştir.

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'un Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (3) bendine göre binanızı yıkmanız için 60 (altmış) gün süre verilmiş olup ilgili yapı maliklerinin sistemde kayıtlı adres bilgilerine tebligat gönderilmiş olmasına rağmen tebligatların ulaşmaması sebebiyle ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.  6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'un Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (3) bendine göre 30 (otuz) günlük ek süre verilmiş olup, verilen bu süre içerisinde binanızı yıktırmadığınız takdirde binanız idari makamlarca yıkılacaktır.           İlanen ve tebliğen duyurulur.

 

MURAT SERT

35*******26

ÜMİT SERT

35*******80