Duyuru

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
AKSARAY
2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Dosya No: 2017/31 Satış


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, k ıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı ve Özellikleri: Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ereğlikapı Mahallesi, 44 Cilt Nolu, 4343 sayfa nolu, 2332 ada 1 parselde, 763,00 m² yüzölçümlü, 4 Katlı Betonarme Bina ve Arsa ana taşınmaz niteliğinde, 3. Kat, 7 Bağımısız Bölüm Numaralı, 116/763 arsa paylı, Dubleks Mesken niteliğinde tapuda kayıtlıdır. Bilirkişi raporuna göre; Fatih Mah. 4111. Sokak No: 8 Köksallar İnş. Apartmanı Kat 3 7 bağımsız bölüm Aksaray adresinde yer almakta olup, Binanın yapı kullanım izin belgesi (iskan) 31/03/2005 tarihinde alınmış, yaklaşık 16 yıllık binadır. 3 oda, salon, mutfak, antre, banyo ve wc, çatı katında 2 oda, teras ve mutfaktan oluşan brüt 246m², net 210m² olan meskenin kuzey cephesi 4111. sokağa, doğu cephesi komşu parsele bakmaktadır. Asansörsüz, doğalgazlı, kaloriferli, çelik kapılı ve limanant parkelidir. Taşınmazın tam hissesi kaydındaki şerhle birlikte satılacaktır. Ayrıntılı bilgi tapu kaydında, bilirkişi raporunda ve dosyasındadır.


İmar Durumu                   : Var

Takdir Olunan Kıymeti   : 420.000,00 TL

KDV Oranı                       : % 18

Kaydındaki Şerhler         : İş bu gayrimenkulün kat mülkiyetine geçmiştir. 28.04.2005 Y: 2212

1. Satış Günü                    : 19/11/2021 günü 09:40 - 09:45 arası

2. Satış Günü                    : 17/12/2021 günü 09:40 - 09:45 arası

Satış Yeri                           : Mezat Salonu - Hacı Hasanlı Mah. 707 sk. Aksaray Adliyesi Ek Hizmet Binası Kat 3 Aksaray

Satış şartları:

           1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

           2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

           3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

           4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

           5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

           6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/31 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları,

           İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.