Duyuru

Yıkım Duyurusu

T.C.

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü


09/10/2020

İLAN

Aksaray İli Merkez İlçe Laleli Mahallesi 217 ada 32 ve 378 parseller üzerinde yapılmış olan yapılar için düzenlemiş olan Yapı Kayıt Belgelerinden, Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 40328744-622.03-E.7880 ilgili yazısı ile iptal edilenlere yönelik ve 3194 sayılı kanunun 32 ve 42 maddesine göre işlem yapılarak yapıların yıkılması talep edilmiştir.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün ilgili yazısına istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesi gereği Yapı Kayıt Belgesi iptal edilen kaçak yapılara yönelik yapı tatil tutanağı tanzim edilmiş ve Aksaray Belediyesi Encümenin 23.09.2020 tarihli ve 1266, 1286, 1330, 1291, 1281, 1273, 1267, 1270, 1278, 1277, 1287, 1282, 1292, 1293, 1294, 1268, 1283, 1288, 1279, 1276, 1275, 1285, 1298, 1296, 1280, 1297, 1274, 1289, 1290, 1984, 1295,1269 sayılı kararıyla yıkılmasına karar verilmiştir.

217 Ada 32 ve 378 parseller üzerinde inşa edilen kaçak yapıların 12 Kasım 2020 Perşembe günü saat 08.30 da yıkım yapılacağından dolayı bu tarihe kadar söz konusu kaçak yapıların tarafınızdan yıkılması veya eşyadan ve insandan tahliye edilmesi hususunda;
Gereğini rica ederim.