Duyuru

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

  ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Daire Başkanlığı’nın 23.12.2019 tarih ve 2329678-010.07.02-E.4867489 sayılı yazısı gereğince mevcut veya yeni binaların/yapıların alım, satım ve kiralama şerhi işlemlerinde eğer taraflarca enerji kimlik belgesinin olmadığı beyan edilmiş ise ‘Enerji kimlik belgesi olmadan satış/kira şerhi işleminin yapılmasını kabul ediyorum/ediyoruz ‘şeklinde başvuru belgesinin ilgili yerine başvuru esnasında veya en geç imza aşamasında tarafların beyanı alınarak imzalatılarak işlemlere yön verilmesi, ayrıca enerji kimlik belgesi ibrazının aranılmaması gerekmektedir