Duyuru

6306 sayılı Kanun gereğince söz konusu yapının yıkımına ilişkin iş ve işlemler 17.10.2019 tarihinde yapılacak olup yıkım süreci başlatılacaktır.

Tapu kütüğü beyanlar hanesinde ‘’6306 sayılı Kanun gereğince ‘’Riskli Yapı’’ şerhi bulunan, Aksaray İli Merkez İlçe Hacı Hasanlı Mahallesi 1301 ada 47 no’lu parseldeki (Öztürk Apt.) yapıya, güçlendirme ruhsatı verildiği ancak güçlendirme işlemlerinin neticelendirilmemesinden dolayı söz konusu yapının yıkımına ilişkin iş ve işlemler  17.10.2019 tarihinde yapılacak olup yıkım süreci başlatılacaktır.