Duyuru

Belediyemizde Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olanların Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin Sınav Duyurusu

 

AKSARAY BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜĞDÜRLÜĞÜ

 

DUYURU

 

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin Sınavı Duyurusu.02.03.2018

 

SINAVIN ADI:  Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin Geçiş Sınavı.

 

SINAV TARİHİ: Tespit Komisyonunca başvurusu kabul edilen adaylar yazılı ve sözlü sınava 04 Mart 2018 tarihinde saat 10:00 alınacaklardır.

 

SINAV YERİ: Kılıçaslan İlkokulu Coğlaki Mahallesi, 1204 Sokak No:6, 68100 Merkez/Aksaray Adresinde yapılacaktır.

 

SINAV USULÜ:

 

(1) İlkokul, Ortaokul,Lise, Önlisans, Lisans ve Yüksek Lisans mezunları için Yazılı olarak bir oturumda yapılacaktır.

 

(2) Okur Yazar olmayanlar için sınav sözlü olarak bir oturumda yapılacaktır.

 

Sınavlar belirtilen tarih ve saatte başlayacak olup adaylar sınav saatinden 30 dakika önce sınav yerinde hazır bulunmak zorundadırlar.

Adayların sınava çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo vb. haberleşme araçlarıyla, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, silah  vb.     teçhizatla   girmeleri ve sınav süresince adayların, birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları, salondaki görevlilere soru sormaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri, sözlük, sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanmaları, başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır.

 

Adaylar sınava sıra numarasına göre ve kimlik belgesi ibraz edilmek suretiyle alınacaklardır.

 

SINAVIN İLANI VE İTİRAZ: Sınav Sonuçları Kurumumuz internet adresinde (http://aksaray.bel.tr)  ilan edilecektir. İlan tebligat yerine geçecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Sınavda başarılı olamayanlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 3 iş günü içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne itirazda bulunabilir. İtirazlar Sınav Kurulunca 4 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanacak ve sonuç ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilecektir. 02/03/2018

 

İlanen duyurulur.

 

Ek: Başvuruları kabul edilen ve Yazılı ile sözlü sınava girmeye hak kazanan taşeron personel isim listesi ile sınava gireceği salon ve sıra bilgileri. ( Tıklayınız. )

 

 

Bilgi için: 

Aksaray Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü