Duyuru

KPSS 2017/1 YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE KURUMUMUZ KADROLARINA YERLEŞEN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER HAKKINDA DUYURU

KPSS 2017/1 YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE KURUMUMUZ KADROLARINA YERLEŞEN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER HAKKINDA DUYURU

 

2017/1 KPSS YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI KADROLARINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1-) Atama Başvuru Formu, (Form Örneği 1(tıkla indir) )

2-) ÖSYM'ce yerleştirildiğine ilişkin internet çıktısı,(Sonuç Belgesi)

3-) Diploma asılları veya noter onaylı örnekleri, diplomaların düzenlenmemiş olması halinde öğrenim durumlarını belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre verilecek ve daha sonra diploma ve örnekleriyle değiştirilecek belgeler,

4-) Nüfus cüzdanının aslı ile birlikte fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı),

5-) Başvuru tarihinden en fazla 1 ay önce, Cumhuriyet Savcılığından alınmış sabıka kaydı belgesi,

6-) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırma Formu(tıkla indir). (2 Adet)  (Bilgisayar ortamında doldurularak İnternetten çıktı alınacak ve fotoğraf yapıştırılacak  en altta yeralan Onaylayan bölümü Kurumumuzca onaylanacaktır)   

7-) Erkek adaylar için, askerlik şubelerinden alınacak durum belgesi.

8-) Kurumumuza yerleşen adaylar tam teşekküllü Kamu Hastanelerinden Atandığı görevi yapmasında engeli olmadığına dair sağlık kurul raporu.

9-) Mal bildirim beyannamesi, (Form Örneği (tıkla indir))

10-) Ehliyet şartı olan unvanlarda  sürücü belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi,

11-) Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5x6 ebadında 4 adet fotoğraf,

12-) Nüfus müdürlüğünden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği ve yerleşim yeri belgesi.

NOT : 1 ve 9 numaralı evraklarda doldurulması gerekli bölümler beyanda bulunan kişinin kendi el yazısı ile tükenmez kalem kullanılarak doldurulacaktır.

Adayların 6 numaralı evrakı bilgisayar ortamında doldurmaları gerekmektedir. (İmza bölümü ıslak imzalı olacaktır.)                                                                 

                                                                                          Aksaray Belediye Başkanlığı

                                                                                   İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

                                                                       Tel: 0382 213 52 14

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

1-) Kurumumuz kadrolarına yerleşen adayların yukarıda belirtilen belgeleri 04/08/2017 tarihi mesai bitimine kadar Aksaray Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne Zincirli Mah 44 Cad  No:55 Merkez/AKSARAY adresine elden teslim etmesi gerekmekte olup, posta veya kargo veya kurye aracılığı ile gönderilen teslimatlar kabul edilmeyecektir

2-) Gerçeğe aykırı belge veren veya yalan, yanlış, eksik, yanıltıcı beyanda bulunanlar tespit edildiği takdirde atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış ise iptal edilecek ve hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır. Bu kişilere yapılmış olan her türlü ödeme yasal faiziyle birlikte geri alınacaktır.

3-) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda memuriyete engel durumu tespit edilenlerin ataması yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ataması iptal edilecektir.

4-) İstenilen belgeler teslim edildikten sonra oluşturulan Komisyon tarafından incelenerek, yukarıda belirtilen şartlara sahip olan adayların ataması yapılacak olup, ataması yapılanların tebligatları Başvuru Formu’ nda bildirilen adreslerine yapılacaktır.

5-) Ataması yapılanlar, 657 sayılı Kanunun 62. maddesinde belirtilen süreler içinde göreve başlamak zorundadır. Belirtiler sürelerde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

6-)  Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklerden herhangi birisine sahip olmayan veya gerekli belgeleri 04/08/2017 tarihi mesai bitimine kadar istenilen belgeleri teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

7-) İtfaiye eri kadrolarına atanan adayların Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15’inci maddesine göre 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki genel şartların yanı sıra; … b) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak, şartlarını taşımaları gerekmektedir. Bu ölçüm Belediyemiz İş Yeri Tabibi bünyesinde ayrıca tekrar yapılacaktır.  

 

 

 

                                                                                         Aksaray Belediye Başkanlığı

                                                                                   İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

                                                                                                     Tel: 0382 213 52 14