AKSARAY BELEDİYESİ EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 AKSARAY BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Belediye Meclisi; Meclis Başkanı Dr. Evren DİNÇER Başkanlığında;

Üyelerden; Cem ELİBOL, Yakup ÜLGER, Osman KOÇAK, Hıfsı PEKER, Muhammet Ali ASLAN, Gamze ÇELİK, Mehmet Emin KILIÇ, Malik EKİNCİ, Yakup Kadri PEREK, Şükrü TANŞİ, Mustafa TOPAÇLI, Oğuz EREN, Rıza SERİNBAŞ, Koray YILDIRIM, Nurettin YAR, Mehmet YARDIMLI, Burhanettin KARATAŞ, Ercan KILIÇ, Tamer KARGIN, İzzet KOCAMAN, Muhammet ÇELİK, İsmet KAYABAŞI, Ramazan YILMAZ, Muhterem GÜR, Mahmut BAYSAL, Nurdilek ATALAY, Fehmi KUYUCU, Tolga KARA, Bilal ÖZDEMİR’in İştiraki ile toplandı. ( Tamer YALVAÇ, Vefa ÜLGER izinli.)

5393 sayılı Kanun’un 20. ve 21. maddesi gereğince Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı 01 Ekim 2021 Cuma günü saat 14.30’ da yukarıda isimleri yazılı üyelerin iştirakiyle Aksaray Bilim Merkezi Konferans Salonunda, Belediye Meclis Başkanı Dr. Evren DİNÇER Başkanlığında toplandı ve aşağıdaki kararlar alındı.

2021-153: Meclis üyelerimiz Tamer YALVAÇ ve Vefa ÜLGER tarafından meclise sunulan izin dilekçeleri Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde meclis üyelerimizin izinli sayılmalarının kabulü oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

2021-154: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün; “Yetkilendirme” konulu teklifinin ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilip edilmemesi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde, teklifin ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilmesi oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

2021-155: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün; Belediyemiz personel kadrolarının düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan “Kadro Derece Değişikliği” konulu teklifinin ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilip edilmemesi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde, teklifin ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilmesi oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

2021-156: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; “Yetki Verilmesi” konulu teklifinin ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilip edilmemesi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde, teklifin ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilmesi oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

2021-157: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ilgi yazısı ile gündeme alınan Aksaray İli, Kılıçaslan Mahallesi 1053 ada 233 nolu parselde bulunan Askeri Alanda (Güreş Eğitim Merkezi)  10 metre olan çekme mesafesinin 5 metreye düşürülmesi talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

2021-158: İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ilgi yazısı ile gündeme alınan Aksaray İli, Ereğlikapı Mahallesi 5475 ada 2 nolu parselde bulunan Mesleki Öğretim Tesisi Alanının güney cephesindeki 10 metre olan çekme mesafesinin 5 metreye düşürülmesi talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

2021-159: Hazırlanan İmar Komisyonu Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray İli, Küçükbölcek Mahallesi 7587 ada 1 nolu parselde bulunan İlköğretim Tesisi Alanında emsal değerinin E=0.40’dan E=1.00’e yükseltilmesi, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2021-160: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilen “Yetkilendirme” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2021-161: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilen; Belediyemiz personel kadrolarının düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan “Kadro Değişikliği” konulu teklifi ile (III) Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetveli Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2021-162: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilen  “Yetki Verilmesi” konulu teklifini Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde, teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

Son gündem maddesinde meclis üyelerine dilek ve temennilerinin olup olmadığı sorularak bir sonraki meclis toplantısı olan Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısının 05 Kasım 2021 Cuma günü saat 14.30’da yapılacağı bilgisi verilerek 2021 yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı sona erdirildi.

              

     Dr. Evren DİNÇER                                    Şükrü TANŞİ                                   Mustafa TOPAÇLI

     Meclis Başkanı                                         Meclis Kâtibi                                  Meclis Kâtibi

Tarih: 2021-10-11 13:12:22
Belediye Başkanı
Dr. Evren Dinçer
  • +