2021/09 SAYILI EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

AKSARAY BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ                 

 

Meclisi Teşkil Eden Zevat

Belediye Meclisi; Meclis Başkanı Dr. Evren DİNÇER Başkanlığında;

 

Üyelerden; Cem ELİBOL, Yakup ÜLGER, Osman KOÇAK, Hıfsı PEKER, Muhammet Ali ASLAN, Gamze ÇELİK, Mehmet Emin KILIÇ, Tamer YALVAÇ, Malik EKİNCİ, Yakup Kadri PEREK, Şükrü TANŞİ, Mustafa TOPAÇLI, Oğuz EREN, Rıza SERİNBAŞ, Koray YILDIRIM, Nurettin YAR, Mehmet YARDIMLI, Ercan KILIÇ, Tamer KARGIN, İzzet KOCAMAN, Muhammet ÇELİK, Ramazan YILMAZ, Muhterem GÜR, Nurdilek ATALAY, Fehmi KUYUCU, Tolga KARA, Bilal ÖZDEMİR’in İştiraki ile toplandı. (Burhanettin KARATAŞ, İsmet KAYABAŞI, Vefa ÜLGER, Muhterem GÜR ve Mahmut BAYSAL izinli.)

 

Toplantı

 

Tarih

 

   03.09.2021

     2021/09

       5393 sayılı Kanun’un 20. ve 21. maddesi gereğince Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı 03 Eylül 2021 Cuma günü saat 14.30’ da yukarıda isimleri yazılı üyelerin iştirakiyle Aksaray Bilim Merkezi Konferans Salonunda, Belediye Meclis Başkanı Dr. Evren DİNÇER Başkanlığında toplandı ve aşağıdaki kararlar alındı.

 

2021-142: Meclis üyelerimiz Burhanettin KARATAŞ, İsmet KAYABAŞI,  Vefa ÜLGER, Muhterem GÜR ve Mahmut BAYSAL tarafından meclise sunulan izin dilekçeleri Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde meclis üyelerimizin izinli sayılmalarının kabulü oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

 

2021-143: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün; “Yetkilendirme” konulu teklifinin ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilip edilmemesi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde, teklifin ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilmesi oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

 

2021-144: Hal Müdürlüğü’nün; “Hal Açılış Kapanış ve Giriş Çıkış Ücretlendirme” konulu teklifinin ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilip edilmemesi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde, teklifin ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilmesi oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

 

2021-145: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; “Mera Değişikliği” konulu teklifinin ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilip edilmemesi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde, teklifin ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilmesi oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

 

2021-146: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün teklifi ile gündeme alınan Aksaray İli, Küçükbölcek Mahallesi 7587 ada1 nolu parselde bulunan İlköğretim Tesisi Alanında emsal değerinin E=0.40’dan E=1.00’e yükseltilmesi talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

2021-147: Hazırlanan İmar Komisyonu Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray İli, Kurtuluş Mahallesi 161 ada 9, 10, 11, 42 ve 43 nolu parsellerde Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim ve İletim Tesisi amaçlı ilave imar planı yapılması; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2021-148: Hazırlanan İmar Komisyonu Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray İli, Dorukini Köyü 132 ada 37 ve 38 nolu parsellerin Mezarlık Alanı amaçlı ilave imar planı yapılması; Komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2021-149: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün; “M Plaka Güzergah Tadilatı” hakkındaki teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde güzergahların düzenlenmesinin kabulü teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

 

2021-150: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilen “Yetkilendirme” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2021-151: Hal Müdürlüğü’nün ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilen “Hal Açılış Kapanış ve Giriş Çıkış Ücretlendirme” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde, teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2021-152: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilen “Mera Değişikliği” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde, teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

       Son gündem maddesinde meclis üyelerine dilek ve temennilerinin olup olmadığı sorularak bir sonraki meclis toplantısı olan Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısının 01 Ekim 2021 Cuma günü saat 14.30’da yapılacağı bilgisi verilerek 2021 yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı sona erdirildi.

      

   Dr. Evren DİNÇER                           Şükrü TANŞİ                             Mustafa TOPAÇLI

   Meclis Başkanı                                  Meclis Kâtibi                                  Meclis Kâtibi

 

 

Tarih: 2021-09-13 17:40:55
Belediye Başkanı
Dr. Evren Dinçer
  • +