06.08.2021 TARİH ve 2021/08 SAYILI AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

T.C.

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

06.08.2021 TARİH ve 2021/08 SAYILI AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

       5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince 2021 yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı 06.08.2021 tarihinde Cuma günü saat 14.30’da Aksaray Bilim Merkezi Konferans Salonu'nda (Tacin Mahallesi, Recep Tayyip ERDOĞAN Gençlik Parkı İçerisi)  aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

1- Açılış

2- Yoklama

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması.

4- Mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayan meclis üyelerinin izin dilekçelerinin okunması ve oylanması.

5- 02.07.2021 tarihli Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısında alınan karar özetlerinin okunması.

6- Parti grupları ve birim müdürlükleri tarafından gündeme alınması istenilen tekliflerin ve önergelerin okunması ve ek gündem maddesi olarak gündeme alınıp alınmamalarının oylanması.

7- Gündem maddelerinin görüşülmesi.

7.1- İmar Tadilat Komisyonuna havale edilecek ve Komisyonca hazırlanan tadilat raporlarının görüşülmesi.

a-) İmar Komisyonunda Görüşülmesi İstenilen Plan Değişikliklerine İlişkin Taleplerin Havalesi

 (2 Adet);

1- Laleli Mahallesi 6326 Ada 4 Nolu Parsel ve 6327 Adanın arasında bulunan 7 metrelik yola ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.

2- Sağlık Mahallesi 456 ada 1 nolu parselde bulunan Bakım ve Akaryakıt İstasyonu Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.

b-) İmar Tadilat Komisyonuna Sevk Edilen Plan Değişikliklerine İlişkin Komisyonca Hazırlanan Raporların Görüşülmesi (1 Adet);

1- Taşpazar Mahallesi 338 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 parsellerde bulunan Bedriye (Kadıoğlu) Medresesi’ne ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki komisyon raporu.

7.2- Belediye birim müdürlüklerinden meclise havale edilen evraklar ile (+varsa) meclis kararı ile gündeme ilave edilen tekliflerin görüşülmesi;

- Zabıta Müdürlüğü’nün; Zabıta Yönetmeliği hakkındaki teklifi.

-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün; İlimize yeni yapılan Sanayi Sitesi ve OSB bölgesinde çalışan vatandaşlarımızın iş yerlerine ulaşımlarını sağlamak amacıyla yeni çizilen hattın çalışmaya başlaması hakkındaki teklifi.

-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün; Kurtuluş ve Laleli mahallesinde ikamet eden ve ulaşım sorunu yaşayan vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak için hat tadilatı yapılmış olup; tadilat yapılan hattın çalışmaya başlaması hakkındaki teklifi.

-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; İlave ve Revizyon İmar Planı yapımı, Kentsel Dönüşüm Projelerinin yaptırılması, halihazır harita alınması ve revizyonu, bunlarla ilgili ihale yapılabilmesi konularını içeren hükümleri yerine getirmek için encümen ve riyasete yetki verilmesi hakkındaki teklifi.

8- Meclis üyelerine ait pasaport vb. taleplerin görüşülmesi.

9- Dilek ve Temenniler

10- Kapanış

Tarih: 2021-08-03 14:45:16
Belediye Başkanı
Dr. Evren Dinçer
  • +