ENERJİ KİMLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

  ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Daire Başkanlığı’nın 23.12.2019 tarih ve 2329678-010.07.02-E.4867489 sayılı yazısı gereğince mevcut veya yeni binaların/yapıların alım, satım ve kiralama şerhi işlemlerinde eğer taraflarca enerji kimlik belgesinin olmadığı beyan edilmiş ise ‘Enerji kimlik belgesi olmadan satış/kira şerhi işleminin yapılmasını kabul ediyorum/ediyoruz ‘şeklinde başvuru belgesinin ilgili yerine başvuru esnasında veya en geç imza aşamasında tarafların beyanı alınarak imzalatılarak işlemlere yön verilmesi, ayrıca enerji kimlik belgesi ibrazının aranılmaması gerekmektedir

Tarih: 2020-01-06 14:57:48
Belediye Başkanı
Evren Dinçer
  • +