Aksaray Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi ( Mekanik Ayırma Tesisi, Kompost Tesisi, II. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi ve Depo Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi ÇED Olumlu Kararı İlanı

Tarih: 2021-07-02 15:13:21
Belediye Başkanı
Dr. Evren Dinçer
  • +