2020/02 SAYILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

Belediye Meclisi; Meclis Başkan V. Cem ELİBOL Başkanlığında;

 

Üyelerden; Yakup ÜLGER, Osman KOÇAK, Hıfsı PEKER, Muhammet Ali ASLAN, Gamze ÇELİK, Mehmet Emin KILIÇ, Tamer YALVAÇ, Malik EKİNCİ, Yakup Kadri PEREK, Şükrü TANŞİ, Mustafa TOPAÇLI, Oğuz EREN, Rıza SERİNBAŞ, Koray YILDIRIM, Nurettin YAR, Mehmet YARDIMLI, Burhanettin KARATAŞ, Ercan KILIÇ, Tamer KARGIN, İzzet KOCAMAN, Muhammet ÇELİK, İsmet KAYABAŞI, Vefa ÜLGER, Ramazan YILMAZ, Muhterem GÜR, Mahmut BAYSAL, Nurdilek ATALAY, Fehmi KUYUCU, Tolga KARA, Bilal ÖZDEMİR’in İştiraki ile toplandı.

 

5393 sayılı Kanun’un 20. ve 21. maddesi gereğince Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı 7 Şubat 2020 Cuma günü saat 15.30’ da yukarıda isimleri yazılı üyelerin iştirakiyle Belediye Meclis Salonunda, Belediye Meclis Başkan V. Cem ELİBOL Başkanlığında toplandı ve aşağıdaki kararlar alındı.

 

 

2020-15: Meclis Üyelerimizin talebi üzerine Paşacık Mahallesi 1681 sokak isminin 1681/Şehit Kadir YILDIZ olarak değiştirilmesi hakkındaki önergenin gündeme alınıp alınmaması Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklif edildiği şekliyle aynen ve oy birliği ile gündeme alınması kararlaştırılmıştır.

 

2020-16: MHP Grubu talebi üzerine, alınması önerilen yolcu taşıma otobüslerinin oluşacak komisyon toplantısı sonucunda alınması hakkındaki önergenin gündeme alınıp alınmaması Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde oy çokluğu ile gündeme alınmaması kararlaştırılmıştır.

 

2020-17: Oğuz UYSAL’ın ilgili dilekçesi ile Aksaray ili Bedirmuhtar Mahallesi 6756 ada 8 nolu parselde bulunan Konut Alanının Ticaret alanına dönüştürülmesi talebinin İmar Tadilat Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2020-18: Dizayn Ajans Gazete İnş. Gıda Ltd. Şti. adına Mehmet DALKILIÇ’ın ilgili dilekçesi ile  Aksaray ili Ereğlikapı Mahallesi 1220 ada 3 nolu parselde bulunan Sosyal Tesis Alanının Ticaret alanına dönüştürülmesi talebinin İmar Tadilat Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2020-19: Akgür İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. adına Talat ŞAHAN’ın ilgili dilekçesi ile Aksaray ili Bahçesaray Mahallesi 7941 ada 42 nolu parselde bulunan Sanayi Alanının Ticaret alanına dönüştürülmesi talebinin İmar Tadilat Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2020-20: Aksaray İli, Kırımlı Mahallesi 363 ada 1 nolu parselin güneyinde bulunan Park Alanında Bina Tipi Trafo Tesisi yapılması; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-21: Aksaray ili Taşpazar Mahallesi 8085 ada 1 nolu parselin batısında bulunan Terminal Alanının Belediye Hizmet alanına dönüştürülmesi; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-22: Aksaray ili Zafer Mahallesi 6601 ada 3 nolu parselde bulunan Resmi Kurum Alanının Park Alanına dönüştürülmesi şartıyla, Büyükbölcek Mahallesinde bulunan Kültürpark Özel Projelendirilecek Alan içerisinde Engelsiz Yaşam Merkezi yapılmak üzere Serbest Piknik Alanının Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesi; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oy çokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-23: Kılıçaslan Mahallesi 503 ada 95 nolu parselde bulunan Konut Alanında ada kenarının düzeltilmesine yönelik 08/02/2008 tarih ve 2008/2 sayılı meclis kararı ile onaylanan plan değişikliği Revizyon İmar Planı çalışması sırasında sehven plana işlenmemiş olup yapılan plan değişikliğinin tekrar plana işlenmesi; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oy çokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-24: Aksaray ili Zafer Mahallesi 6635 ada 1 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanının Park Alanına dönüştürülmesi şartıyla, Nakkaş Mahallesi 4804 adanın güneyindeki Park Alanının bir kısmının ve Zafer Mahallesi 6008 ada 3 nolu parselin kuzeyinde bulunan Park Alanının bir kısmının Kitap Konağı yapılmak üzere Kültürel Tesis Alanına dönüştürülmesi; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-25: Aksaray ili Paşacık Mahallesi 1918 ada 1 nolu parselde bulunan  resmi Kurum Alanının Park Alanına dönüştürülmesi şartıyla, 2152 ada 1 nolu parselin kuzeyindeki Park Alanının Kitap Konağı yapılmak üzere Kültürel Tesis Alanına dönüştürülmesi; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-26: Aksaray Taşpazar Mahallesi 4669 ada 1 parselde bulunan Ticaret Alanında ve 4644 ada 1 parselde bulunan Turizm Tesis Alanında parsel metrekaresine göre güneye doğru ada kenarlarının kaydırılması ve 4529 ada 5 nolu parselde bulunan Turizm Tesis Alanının yola cephesi bulunmaması nedeniyle Turizm Tesis Alanı ve Rekreasyon alanı arasında 7 metrelik yol açılması, hazırlanan imar planı tadilatının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun onayına sunulması; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oy çokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-27: Aksaray ili Ereğlikapı Mahallesi 7634 ada 14 nolu parselde bulunan Ticaret Alanında Hmaks=Serbest, Emsal E=2.50 olan yapılaşma koşulunun, Pir-i Mehmet Paşa Çarşısı’nın bulunduğu 7634 ada 13 nolu parseldeki Belediyemize ait B Bloğun ruhsat eki mimari projesine uygun olarak yapılması kaydıyla, Bitişik Nizam 3 kat olarak değiştirilmesi; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oy çokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-28: Aksaray ili Kılıçaslan Mahallesi 1125 ada 1 nolu parselin güneyindeki Park Alanında bulunan bina tipi trafo tesisinin plana işlenmesi; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-29: Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün; Kanalizasyon Tarife ve Ücretlerinin Değiştirilmesi konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oy birliğiyle kabulü kararlaştırılmıştır

 

2020-30: İtfaiye Müdürlüğü’nün; Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisi kanalı ile 28 metre merdivenli İtfaiye Aracı alınabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususundaki teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oy birliğiyle kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-31: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün; Sivil toplum kuruluşları iş birliği ile İdlib ve Elazığ’a belediyemiz bütçesinden nakdi ve ayni yardım ile desteğin sağlanabilmesi hakkındaki teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oy birliğiyle kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-32: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün; Yolcu Taşıma Otobüsü alınması hakkındaki teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oy çokluğuyla kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-33: Fen İşleri Müdürlüğü’nün; Araç Alımı ve Tarifeler hakkındaki teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oy birliğiyle kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-34: Meclis Üyelerimizin talebi üzerine Aksaray Belediye Meclisinde yapılan oylama neticesinde oy birliği ile gündeme alınan Paşacık Mahallesi 1681 sokak isminin;  1681/Şehit Kadir YILDIZ olarak değiştirilmesi hakkındaki önerge Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklif edildiği şekliyle aynen ve oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

 

     Son gündem maddesinde meclis üyelerine dilek ve temennilerinin olup olmadığı sorularak bir sonraki meclis toplantısı olan 2020 yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın  6 Mart 2020 Cuma günü saat 14.00’de yapılacağı bilgisi verilerek, 2020 yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı sona erdirildi.

 

 

 

 

Cem ELİBOL                                   Şükrü TANŞİ                            Mustafa TOPAÇLI

Meclis Başkan V.                             Meclis Kâtibi                             Meclis Kâtibi

 

               

Tarih: 2020-02-14 16:33:19
Belediye Başkanı
Evren Dinçer
  • +