2020/01 SAYILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

2020/01 SAYILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

 

Belediye Meclisi; Meclis Başkanı Evren DİNÇER Başkanlığında;

Üyelerden; Cem ELİBOL, Yakup ÜLGER, Osman KOÇAK, Hıfsı PEKER, Muhammet Ali ASLAN, Gamze ÇELİK, Mehmet Emin KILIÇ, Tamer YALVAÇ, Malik EKİNCİ, Yakup Kadri PEREK, Şükrü TANŞİ, Mustafa TOPAÇLI, Oğuz EREN, Rıza SERİNBAŞ, Koray YILDIRIM, Nurettin YAR, Mehmet YARDIMLI, Burhanettin KARATAŞ, Ercan KILIÇ, Tamer KARGIN, İzzet KOCAMAN, Muhammet ÇELİK, İsmet KAYABAŞI, Vefa ÜLGER, Ramazan YILMAZ,  Mahmut BAYSAL, Nurdilek ATALAY, Fehmi KUYUCU, Tolga KARA, Bilal ÖZDEMİR’in İştiraki ile toplandı.

 

5393 sayılı Kanun’un 20. ve 21. maddesi gereğince Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı 3 Ocak 2020 Cuma günü saat 14.00’ de yukarıda isimleri yazılı üyelerin iştirakiyle Belediye Meclis Salonunda, Belediye Meclis Başkanı Evren DİNÇER Başkanlığında toplandı ve aşağıdaki kararlar alındı.

 

2020-01: Meclis üyemiz Muhterem GÜR tarafından meclise sunulan izin dilekçesi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde izinli sayılması oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2020-02: AK Parti Grubu tarafından meclise sunulan; Denetim Komisyonu üye sayısının 3-(üç) kişiden oluşturulması hakkındaki önerge Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklif edildiği şekliyle aynen ve oy çokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-03: AK Parti Grubu ve Mhp Grubu tarafından Denetim Komisyonu üyeliklerine önerilen isimler hakkında verilen önergeler Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklif edildikleri şekliyle aynen ve oyçokluğu ile kabul edilmiş olup; 5393 sayılı Kanun’un 25. maddesi gereğince gizli oylama açık sayım ve döküm yöntemi ile yapılan Denetim Komisyonu Üyeliği Seçiminde, 3-(üç) kişiden oluşan Denetim Komisyonuna; Oğuz EREN (27 Oyla), Tamer YALVAÇ (27 Oyla) ve Mehmet YARDIMLI  (26 oyla) seçilmişlerdir.

 

2020-04:  MEDAŞ’ın ilgi yazısı ile gündeme alınan Kırımlı Mahallesi 363 ada 1 nolu parselin güneyinde bulunan Park Alanında Bina Tipi Trafo Tesisi yapılması talebinin İmar Tadilat Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

2020-05: İmar Tadilat Komisyonu tarafından hazırlanan Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde, Aksaray ili Büyükbölcek Mahallesi 4463 adanın batısındaki Park Alanında bulunan bina tipi trafo tesisinin mevcut duruma göre plana işlenmesi; Komisyonumuzca uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-06: İmar Tadilat Komisyonu tarafından hazırlanan Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray ili Taşpazar Mahallesi Kültürpark Özel Projelendirilecek alan içerisinde kalan bina tipi trafo tesisinin mevcut duruma göre plana işlenmesi; Komisyonumuzca uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-07: İmar Tadilat Komisyonu tarafından hazırlanan Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray ili Zafer Mahallesi 5144 adanın doğusunda bulunan Mera vasıflı Orman Genel Müdürlüğü adına 99 yıllığına intifa hakkı bulunan alanın Konut adasına denk gelmesi nedeniyle 5114 nolu konut adası ve 5113 ada 1 nolu parselde bulunan İlköğretim Tesisi Alanının kaydırılması, alan büyüklüklerinin korunması şartıyla; Komisyonumuzca uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oy çokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-08: Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün; kısmi kanalizasyon ve terfi merkezleri inşaatı işi için İller Bankası A.Ş’den ek kredi kullanılması hakkındaki teklifi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oy çokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-09: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün; Ağrı İli, Eleşkirt İlçesi, Tahir Belde Belediyesi ile Belediyemiz arasında belediyecilik hizmetlerini yerinde getirmede işbirliği kurmak amacıyla kardeş şehir olunması hakkındaki teklifi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-10: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün; 2020 yılında, ihtiyaç duyulması halinde sözleşmeli personel istihdam edilmesi ve bu konuda diğer hükümlerin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün her yıl yayınlamış olduğu genelge esaslarına göre yürütülmesi hususları ile ilgili hazırlanan “Personel İstihdamı” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oy çokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-11: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün; Belediyemiz personel kadrolarının düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan “Kadro Değişiklik Cetveli” konulu teklifi ile (II) Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oy çokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-12: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün; 2019 yılında istihdam edilen sözleşmeli personellerin 2020 yılı içinde sözleşmelerinin yenilenerek istihdamına devam edebilmesi ile ilgili hazırlanan “Sözleşmelerin Yenilenmesi” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oy çokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-13: Zabıta Müdürlüğü’nün; 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere önerilen fazla çalışma ücreti miktarının ödenebilmesi ile ilgili hazırlamış olduğu “2020 Maktu Mesai” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

Son gündem maddesinde meclis üyelerine dilek ve temennilerinin olup olmadığı sorularak bir sonraki meclis toplantısı olan Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısının 7 Şubat 2020 Cuma günü saat 14.00’de yapılacağı bilgisi verilerek 2020 yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı sona erdirildi.

 

 

 

 Evren DİNÇER                              Şükrü TANŞİ                         Mustafa TOPAÇLI

 Meclis Başkanı                               Meclis Kâtibi                          Meclis Kâtibi

 

Tarih: 2020-01-10 10:00:43
Belediye Başkanı
Evren Dinçer
  • +