2020 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

T.C.

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2020 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

1-) Açılış.

2-) Yoklama.

3-) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

4-) Mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayan Meclis Üyelerine ait izin dilekçelerinin okunması ve oylanması.

5-) 03.01.2020 tarihli Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda alınan karar özetlerinin okunması.

6-) Parti Grupları ve Birim Müdürlükleri tarafından gündeme alınması istenilen tekliflerin ve önergelerin okunması ve ek gündem maddesi olarak gündeme alınıp alınmamalarının oylanması.

7-) İmar Tadilat Komisyonunun hazırlamış olduğu; komisyona havale edilecek tadilatların ve komisyonca hazırlanan tadilat taleplerinin görüşülmesi.

7.1- Komisyona havale edilecek tadilatlar (3 adet);

a- Bedirmuhtar Mahallesi 6756 ada 8 nolu parselde bulunan Konut Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hk.

b- Ereğlikapı Mahallesi 1220 ada 3 nolu parselde bulunan Sosyal Tesis Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hk.

c- Bahçesaray Mahallesi 7941  ada 42 nolu parselde bulunan Sanayi Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hk.

7.2- Komisyonca hazırlanan tadilat talepleri (9 adet);

a- Kırımlı Mahallesi 363 ada 1 nolu parselin güneyinde bulunan Park Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hk.

b- Taşpazar Mahallesi 8085 ada 1 nolu parselin batısında bulunan Terminal Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hk.

c- Büyükbölcek Mahallesinde bulunan Kültürpark Özel Projelendirilecek Alana ve Zafer Mahallesi 6601 ada 3 nolu parselde bulunan Resmi Kurum Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hk.

d- Kılıçaslan Mahallesi 503 ada 95 nolu parselde bulunan Konut Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hk.

e- Nakkaş Mahallesi 4804 adanın güneyindeki Park Alanına, Zafer Mahallesi 6008 ada 3 nolu parselin kuzeyinde bulunan Park Alanına ve 6635 ada 1 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hk.

f- Paşacık Mahallesi 2152 ada 1 nolu parselin kuzeyindeki Park Alanına ve 1918 ada 1 nolu parselde bulunan Resmi Kurum Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hk.

g- Taşpazar Mahallesi 4669 ada 1 parselde bulunan Ticaret Alanına, 4644 ada 1 parselde bulunan Turizm Tesis Alanına, Taşpazar Mahallesi 6878 ada 2 nolu parselde bulunan Rekreasyon Alanına ve 4529 ada 5 nolu parselde bulunan Turizm Tesis Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hk.

h-Ereğlikapı Mahallesi 7634 ada 14 nolu parselde bulunan Ticaret Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hk.

ı- Kılıçaslan Mahallesi 1125 ada 1 nolu parselin güneyinde bulunan Park Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hk.

8-) Belediye birim müdürlüklerinden meclise havale edilen evraklar ile varsa ek gündem maddelerinin görüşülmesi.

   - Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün; Kanalizasyon tarife ve ücretlerinin değiştirilmesi hakkındaki teklifi.

   -İtfaiye Müdürlüğü’nün; İtfaiye Aracı alınabilmesi hakkındaki teklifi.

   - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün; Yardım konulu teklifi.

   - Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün; Toplu taşımada kullanılmak üzere otobüs alımı hakkındaki teklifi.

   - Fen İşleri Müdürlüğü’nün; Kombini Sathi Asfalt Aracı, Lowbed Ekipmanlı Çekici Tır ile Greyder alımı ve bunların kurum dışına kiralanabilmesi hakkındaki teklifi.

9-) Meclis Üyelerine ait pasaport vb. talepleri görüşülmesi.

10-) Dilek ve Temenniler

11-) Kapanış

 

Tarih: 2020-02-04 15:16:31
Belediye Başkanı
Evren Dinçer
  • +