2020 YILI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

                        AKSARAY BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ           

Belediye Meclisi; Meclis Başkanı Evren DİNÇER Başkanlığında;

Üyelerden; Cem ELİBOL, Yakup ÜLGER, Osman KOÇAK, Hıfsı PEKER, Muhammet Ali ASLAN, Gamze ÇELİK, Mehmet Emin KILIÇ, Tamer YALVAÇ, Malik EKİNCİ, Yakup Kadri PEREK, Şükrü TANŞİ, Mustafa TOPAÇLI, Oğuz EREN, Rıza SERİNBAŞ, Koray YILDIRIM, Nurettin YAR, Mehmet YARDIMLI, Ercan KILIÇ, Tamer KARGIN, Muhammet ÇELİK, İsmet KAYABAŞI, Vefa ÜLGER, Ramazan YILMAZ, Muhterem GÜR, Mahmut BAYSAL, Nurdilek ATALAY, Fehmi KUYUCU, Tolga KARA, Bilal ÖZDEMİR’ in İştiraki ile toplandı.

5393 sayılı Kanun’un 20. ve 21. maddesi gereğince Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2 Ekim 2020 Cuma günü saat 14.00’ de yukarıda isimleri yazılı üyelerin iştirakiyle Aksaray Kültür Merkezi Salonunda, Belediye Meclis Başkanı Evren DİNÇER Başkanlığında toplandı ve aşağıdaki kararlar alındı.

 

2020-134: Meclis üyelerimiz Burhanettin KARATAŞ ve İzzet KOCAMAN tarafından meclise sunulan izin dilekçeleri Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde izinli sayılmaları oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2020-135: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; “Teras Çatılarda Üst Örtüye Esas Plan Notları” konulu teklifinin gündeme alınıp alınmaması Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin gündeme alınması oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2020-136: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ilgi yazısı ile gündeme alınan Aksaray Kılıçaslan Mahallesi 6282 ada 7 ve 8 nolu parsellerde bulunan Kültürel Tesis Alanının 7 nolu parselin İbadet Alanına, 8 nolu parselin ise Ticaret Alanına dönüştürülmesi talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2020-137: Vakıflar Genel Müdürlüğü Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün ilgi yazısı ile gündeme alınan Aksaray Kılıçaslan Mahallesi 7625 ada 1 nolu parselde bulunan Konut Alanının bir kısmındaki yapılaşma koşullarının E=1.80, Y ençok=6 Kat, bir kısmının ise 5 Kat olarak belirlenmesi, 1066 ada 297 nolu parseldeki konut alanı ve 298 nolu parseldeki Özel Eğitim Tesisi Alanının bir kısmının ise E=1.80, Y ençok=6 Kat olarak konut alanına, bir kısmının da Park Alanı, Kültürel Tesis Alanı ve İbadet Alanına dönüştürülmesi talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2020-138: Vakıflar Genel Müdürlüğü Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün ilgi yazısı ile gündeme alınan Aksaray Taşpazar Mahallesi 7131 ada 1,2 ve 3 nolu parsellerde bulunan Konut Alanın Ticaret Alanına dönüştürülmesi talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2020-139: Göktaşlar Akaryakıt, Mücevherat, Mühendislik, İnşaat, Mobilya, Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin ilgi yazısı ile gündeme alınan Aksaray Paşacık Mahallesi 7475 Ada 1 Nolu Parselde Bulunan Küçük Sanayi Sitesinin Toplu İşyeri Alanına dönüştürülmesi talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

2020-140: Cuma BAŞER’ in ilgi yazısı ile gündeme alınan Aksaray Zafer Mahallesi 2063 ada 12 nolu parselde bulunan Konut Alanının Ticaret Alanına dönüştürülmesi talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2020-141: Türkiye Diyanet Vakfı Aksaray Şubesi’nin ilgi yazısı ile gündeme alınan Aksaray Sağlık Mahallesi 195 ada 12 nolu parselde bulunan Konut Alanının Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesi talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2020-142: Türkiye Diyanet Vakfı Aksaray Şubesi’nin ilgi yazısı ile gündeme alınan Aksaray Kılıçaslan Mahallesi 7555 ada 4 nolu parselde bulunan Konut Alanının Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesi talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

202-143: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; ek gündem maddesi olarak gündeme alınması oy birliği ile kararlaştırılan “Teras Çatılarda Üst Örtüye Esas Plan Notları” konulu teklifi İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-144: Hazırlanan İmar Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray ili Şifahane Mahallesi 3504 ada 1 nolu parselde bulunan İbadet Alanının 3502 ada 1 nolu parselde bulunan Sağlık Tesisi Alanına katılarak 3509 ada 1 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanının bir kısmının İbadet Alanına dönüştürülmesi; Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-145: Hazırlanan İmar Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray ili Küçükbölcek Mahallesi 3107 ada 5 nolu parselin kuzeyinde bulunan Park Alanının İlköğretim Tesisi Alanına katılarak, 3107 ada 5 nolu parselin bir kısmının Park Alanına dönüştürülmesi; Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmediğinden raporun oy birliği ile reddi kararlaştırılmıştır.

 

2020-146: Hazırlanan İmar Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray Zafer Mahallesi 80 ada 28 nolu parselde bulunan Sosyal Tesis Alanının 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planıyla uyumlu hale getirilmesi amacıyla Konut Alanına dönüştürülmesi; Komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-147: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün; Belediyemize ait Aksaray İli, Merkez İlçesi Paşacık Mahallesindeki 7660 ada 1 parselde bulunan A Blok Bodrum + 2 Katlı taşınmazın tamamının Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneğine yurt ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere 25-(yirmibeş) yıl süre ile şartsız ve bedelsiz olarak tahsisi hakkındaki “Yurt Binası Tahsisi” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde tekrar değerlendirmek üzere müdürlüğüne iadesi oy çokluğu ile kararlaştırılmıştır.

2020-148: Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün; Tasarrufu belediyemize ait, Merkez ilçe Taşpazar Mahallesi, 344 ada 1 parselde bulunan 650 m²’lik kısmında kurulu, kapalı alanı 400 m² olan içinde; Kazan Dairesi, Otoklav, Parçalayıcı, Soğuk Hava Deposu, Yıkama Bölümü, Soyunma Odaları, Duş, Lavabo, WC, Mutfak, Malzeme Odası ve Ofisin olduğu Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin 10 yıla kadar kiraya verilmesi hakkındaki “Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Kira Süresinin Belirlenmesi” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak ’10 yıla kadar kiraya verilmesi’ yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

        Son gündem maddesinde meclis üyelerine dilek ve temennilerinin olup olmadığı sorularak bir sonraki meclis toplantısı olan Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısının 6 Kasım 2020 Cuma günü saat 14.00’de yapılacağı bilgisi verilerek 2020 yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı sona erdirildi.

 

 Evren DİNÇER                              Şükrü TANŞİ                      Mustafa TOPAÇLI

 Meclis Başkanı                               Meclis Kâtibi                      Meclis Kâtibi

 

     

Tarih: 2020-10-09 16:21:10
Belediye Başkanı
Evren Dinçer
  • +