04.06.2021 TARİH VE 2021/06 SAYILI HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

AKSARAY BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ   

 

Belediye Meclisi; Meclis Başkan V. Yakup Kadri PEREK Başkanlığında;

Üyelerden; Cem ELİBOL, Yakup ÜLGER, Osman KOÇAK, Hıfsı PEKER, Muhammet Ali ASLAN, Gamze ÇELİK, Mehmet Emin KILIÇ, Tamer YALVAÇ, Malik EKİNCİ, Şükrü TANŞİ, Mustafa TOPAÇLI, Oğuz EREN, Rıza SERİNBAŞ, Koray YILDIRIM, Nurettin YAR, Mehmet YARDIMLI, Burhanettin KARATAŞ, Ercan KILIÇ, Tamer KARGIN, İzzet KOCAMAN, Muhammet ÇELİK, İsmet KAYABAŞI, Vefa ÜLGER, Ramazan YILMAZ, Muhterem GÜR, Mahmut BAYSAL, Nurdilek ATALAY, Fehmi KUYUCU, Tolga KARA, Bilal ÖZDEMİR’in İştiraki ile toplandı.

 

5393 sayılı Kanun’un 20. ve 21. maddesi gereğince Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı 04 Haziran 2021 Cuma günü saat 14.30’ da yukarıda isimleri yazılı üyelerin iştirakiyle Aksaray Bilim Merkezi Konferans Salonunda, Belediye Meclis Başkan Vekili Yakup Kadri PEREK Başkanlığında toplandı ve aşağıdaki kararlar alındı.

2021-102: Meclis üyelerimizin tamamının katıldığı oturumda, 5393 sayılı Kanun’un 22. maddesinde belirtilen toplantı yeter sayısının bulunması üzerine saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından 2021 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı karar özetleri okunarak toplantımızın gündemine geçildi.

2021-103: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün; “Taşınmaz Satışı” konulu teklifinin ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilip edilmemesi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilmesi oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

2021-104: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün; “M Plaka Güzergâh Değişiklikleri” konulu teklifinin ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilip edilmemesi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde, teklifin ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilmesi oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

2021-105: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün teklifi Aksaray İli, Dorukini Köyü 132 ada 37 ve 38 nolu parsellerin Mezarlık Alanı olarak planlanması talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

2021-106: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün teklifi ile gündeme alınan Aksaray İli, Kurtuluş Mahallesi 161 ada 9, 10, 11, 42 ve 43 nolu parsellerde Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim ve İletim Tesisi kurulması için ilave imar planı yapılması talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

2021-107: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün teklifi ile gündeme alınan Aksaray İli, Ereğlikapı Mahallesi 6853 ada 3 nolu parselde bulunan Rekreasyon Alanının bir kısmının Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesi talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

2021-108: Hazırlanan İmar Komisyonu Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray İli, Aratol Bahçeli Mahallesi 7927 ada 157 nolu parselde bulunan Ortaöğretim Tesisi Alanının ön cephesinde bulunan 100 metre olan çekme mesafesinin 25 metreye düşürülmesi; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2021-109: Hazırlanan İmar Komisyonu Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray İli, Bahçesaray Mahallesi Yeni Küçük Sanayi Sitesi’nden Organize Sanayi yoluna 20 metrelik bağlantı yolu yapılması; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2021-110: Hazırlanan İmar Komisyonu Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray İli, Nevşehir Devlet Yolu ile 47. Cadde’nin kesişiminde bulunan kavşağın onaylı projesine uygun hale getirilmesi için yeni kavşak düzenlemesi yapılması, 6316 sokaktaki trafik yolunun 6317 sokak ve 6321 sokak güzergahının devam ettirilmesi; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2021-111: Hazırlanan İmar Komisyonu Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray İli, Paşacık Mahallesi 1601 Sokak ve Selçuk Bulvarı’nın kesişimindeki orta refüjün açılması, 2162 adanın 1601 sokağa bakan cephesindeki Park Alanında düzenleme yapılarak, 7 metrelik yolun 10 metreye çıkarılıp, trafik yoluna dönüştürülmesi; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2021-112: Hazırlanan İmar Komisyonu Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray İli, Paşacık Mahallesi 2587 ada 1 nolu parselde bulunan Park Alanı ve Otopark Alanının İbadet Alanına dönüştürülmesi, 4058 ada 1 nolu parselde bulunan İbadet Alanının Park Alanına dönüştürülmesi koşuluyla; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2021-113: Hazırlanan İmar Komisyonu Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray İli, Bahçesaray Mahallesi 7822 ada 1 nolu parselde bulunan Park Alanının İbadet Alanına katılarak 7823 ada 2 nolu parselde bulunan Spor Tesisi Alanının bir kısmının Park Alanına dönüştürülmesi; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2021-114: Hazırlanan İmar Komisyonu Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray İli, Paşacık 1671 nolu sokakta bulunan Park Alanının genişletilerek 10 metrelik yolun kaydırılması; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2021-115: Hazırlanan İmar Komisyonu Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray İli, Zafer Mahallesi 6133 ada 7 nolu parselde bulunan Konut Alanında emsal artışı yapılmadan bir kısmının E=2.20, bir kısmının ise E=0.70 olmak üzere ifraz hattı ile ayrılması; Komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2021-116: Hazırlanan İmar Komisyonu Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray İli, Taşpazar Mahallesi 4026 ada 1 nolu parselde bulunan Ticaret Alanında Hmaks=24.50 olan kat yüksekliğinin Y ençok=15 olarak belirlenmesi, trafiğe kapalı olan 7 metrelik yolların trafiğe açılması ve çekme mesafelerinin; E-90 Karayolundan 10 metreye, diğer cephelerden ise 5 metreye düşürülmesi; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmediğinden talebin reddinin kabulü raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği kararlaştırılmıştır.

2021-117: Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün; “Sokak Sağlıklaştırma” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2021-118: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; “122 Ada 54 Nolu Parselde Kamu Yatırımı” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2021-119: Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün; “Aksaray Merkez Kısmi Kanalizasyon ve Terfi Merkezleri İnşaat Yapım İşi” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2021-120: Fen İşleri Müdürlüğü’nün; “Yetkilendirme” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2021-121: Fen İşleri Müdürlüğü’nün; “Araç Alımı” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde WIRTGEN marka W200F model Asfalt Kazıyıcı katlanır konveyörlü Makinanın satın alınmasının kabulü oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

2021-122: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün; ihale edilerek imalatına başlanılan “Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi” için ücret tarifesi ile ilgili hazırlamış olduğu “Bisiklet Yolu Ücret Tarifesi” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde bisiklet yolu ücret tarifesinin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2021-123: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün; “M Plaka Güzergâh Değişikliği” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2021-124: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilen; “Taşınmaz Satışı” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Mülkiyeti Aksaray Belediyesi’ne ait tabloda mahalle, ada, parsel ve yüz ölçümü belirtilen taşınmazların ekonomik kaynak sağlanmak maksadıyla satışının yapılmasının kabulü oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

2021-125: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilen “M Plaka Güzergâh Değişiklikleri” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

             Son gündem maddesinde meclis üyelerine dilek ve temennilerinin olup olmadığı sorularak bir sonraki meclis toplantısı olan Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısının 02 Temmuz 2021 Cuma günü saat 14.30’da yapılacağı bilgisi verilerek 2021 yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı sona erdirildi.

 

        Yakup Kadri PEREK                      Şükrü TANŞİ                         Mustafa TOPAÇLI

   Meclis Başkan V.                           Meclis Kâtibi                            Meclis Kâtibi

Tarih: 2021-06-14 17:03:11
Belediye Başkanı
Dr. Evren Dinçer
  • +