02.07.2021 TARİH ve 2021/07 SAYILI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

T.C.

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

02.07.2021 TARİH ve 2021/07 SAYILI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

       5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince 2021 yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı 02.07.2021 tarihinde Cuma günü saat 14.30’da Aksaray Bilim Merkezi Konferans Salonu'nda (Tacin Mahallesi, Recep Tayyip ERDOĞAN Gençlik Parkı İçerisi)  aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

 

1- Açılış

2- Yoklama

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması.

4- Mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayan meclis üyelerinin izin dilekçelerinin okunması ve oylanması.

5- 04.06.2021 tarihli Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısında alınan karar özetlerinin okunması.

6- Parti grupları ve birim müdürlükleri tarafından gündeme alınması istenilen tekliflerin ve önergelerin okunması ve ek gündem maddesi olarak gündeme alınıp alınmamalarının oylanması.

7- Gündem maddelerinin görüşülmesi.

7.1- İmar Tadilat Komisyonuna havale edilecek ve Komisyonca hazırlanan tadilat raporlarının görüşülmesi.

  a-) İmar Komisyonunda Görüşülmesi İstenilen Plan Değişikliklerine İlişkin Taleplerin Havalesi (1 Adet);

1- Taşpazar Mahallesi Makas kavşağında bulunan Şehitlik Parkı’na ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.

b-) İmar Tadilat Komisyonuna Sevk Edilen Plan Değişikliklerine İlişkin Komisyonca Hazırlanan Raporların Görüşülmesi (2 Adet);

1- Ereğlikapı Mahallesi 6853 ada 3 nolu parselde bulunan Rekreasyon Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar Komisyonu raporu.

2- Aksaray İli, Yeni Küçük Sanayi Sitesi içerisinde, Taşpazar Mahallesinde, Adana Yoluna ve Ankara Yoluna cepheli imar adalarında Hmaks=Serbest yazan yerlerin kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar Komisyonu raporu.

 

7.2- Belediye birim müdürlüklerinden meclise havale edilen evraklar ile (+varsa) meclis kararı ile gündeme ilave edilen tekliflerin görüşülmesi;

 

8- Meclis üyelerine ait pasaport vb. taleplerin görüşülmesi.

9- Dilek ve Temenniler

10- Kapanış

Tarih: 2021-06-29 14:14:14
Belediye Başkanı
Dr. Evren Dinçer
  • +